portret

Biografia

Narodil som sa 1. 8. 1988 v Trnave. Vyštudoval som strednú školu odboru strojárskeho a následne niekoľko semestrov Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity z ktorej som ale odišiel.

Krátko na to som započal štúdium na konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch v odbore skladba u pána Mgr. art. Jaroslava Hrušku, dirigovanie u pani Mgr. art. Viery Hovancovej, pani Mgr. art. Marcely Fidlerovej a klavír u pani Mgr. Gabriely Drgoňovej. Súkromne navštevujem hodiny saxofónu u pána Mgr. art. Andreja Barinca. Od roku 2014 pokračujem štúdiom skladby na fakulte múzických umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Môj vzťah vedie k hudbe, ktorá je zložitá, svojím obsadením, formou a inštrumentáciou rozsiahla, ale zároveň dômyselná a vnútorne logická.

Medzi mojich ideových skladateľov patria prevažne skladatelia 19. a prvej polovice 20.str. Spomeniem S. Prokofiev, I. Stravinsky, S. Rachmaninov a zo skladateľov filmovej hudby predovšetkým John Williams, Christophen Gunning, a Carl Davis...

Nesmiem opomenúť ani hudbu Franka Sinatru, L. Armstronga, všetky formy swingu a jazzu, hudbu Petra Hapku, Hanky Hegerovej, Richarda Mullera, Jara Filipa a mnoho ďalších.

portret

TomአBocáN

portret